AANHPI Information in Tagalog

Ginanap ang Pagdiriwang ng Asian American, Native Hawaiian, at Pacific Islater (AANHPI) noong Mayo 9, 2023.

Magkakaroon ng replay bilang bahagi ng video para sa online na meeting ng Lupon ng Mga Supervisor o sa Huwebes nang 6 pm sa mga channel ng Contra Costa Television (CCTV): Comcast Cable 27, ATT/U-Verse 99, at ASTOUND 32 and 1027. Mapapanood rin ang mga meeting ng Lupon ng Mga Supervisor online sa parehong linggo na gagawin ang mga ito na karaniwang sa loob ng 48 oras. Para panoorin ang mga ni-record na meeting online, pumunta sa Streaming Media Archive.